Status Marts 2013

Status her på ejendommen ultimo marts 2013 er, at vi p.t. har fået 6 kalve, 4 kviekalve og 2 tyrekalve. Vi afventer stadig at få 6 kalve mere.

På nuværende tidspunkt  har vi fået kalve efter følgende tyre:DSC_0314

  • 1 tyrkalv født i december 2012 efter den navnkundige JR Nick the Butler. Moderen er SMH Unique Sally 293 efter Harvie Jackpot.
  • 1 kviekalv født i december 2012 efter Seaconpoll 1 Rumpus (Doonbiddie Hustler-søn) . Moderen er Mulbjerg Bella efter Juelsgård Woody.
  • 1 kviekalv født i februar 2013 efter Koanui Rebel 81Q. Moderen er SMH Grace Sally. Grace Sally er efter Solpoll 1 Dynamite. Hun er den første kvie i Danmark efter Dynamite som kælver. Efter alt det skriveri der har været om for store kalve efter Dynamite var vi selvfølgelig spændt på om det også var tilfældet når hans døtre skulle kælve. Men Grace Sally klarede kælvningen helt ude problemer og kalven som har fået navnet SMH Idaho Sally 76 I , vejede 39 kg.
  • 1 kviekalv født i februar  2013 efter Dorepoll 1 Headliner. Moderen er Moeskær Tracy 1092, efter Moeskær Salute.
  • 1 tyrkalv født i februar 2013 efter Otapawa High Voltage 3004. Moderen er Juelsgaard Panny, efter Romany Captain.
  • 1 kviekalv født i marts 2013 efter Romany Captain. Moderen er  Moeskær Sally 812 (gammel Sally) efter WTK Heston. Gammel Sally nedkom i år med sin kalv nr. 13. Hun er en gammel dame som stadig gør sig gældende. Hun er stadig i fin form. Har altid let ved at kælve og altid let at få med kalv igen. Alle hendes foreløbig 13 kalve er enten solgt til avl eller beholdt til videre avl i besætningen.

Nu mangler vi så at få kalve efter Dorepoll 1 Nationwide , Harvie Jackpot samt SMH Grand Slam. Grand Slam er efter vores tidligere tyr SMH Casanova, National Grand Champion 2009.

I den kommende sæson vil vi primært benytte sæd efter  Gouldingpoll 1 Superduty og Dorepoll 1 Transatlantic. Sæd som vi selv har stået for importen af.

På nuværende tidspunkt har vi allerede insemineret 3 hundyr med denne sæd.